wtorek, 27 września 2022

Deklaracje misji życiowej

 DEKLARACJE MISJI ŻYCIOWEJ:


Najpierw odnieś sukces w domu.

Szukaj boskiej pomocy i doceniaj ją, gdy przyjdzie.

Nigdy nie idź na kompromis z uczciwością.

Pamiętaj o innych.

Wysłuchaj obu stron, nim wydasz sąd.

Radź się innych.

Broń nieobecnych.

Bądź uprzejmy, lecz stanowczy.

W każdym roku posiądź nową umiejętność.

Planuj dziś, co będziesz robił jutro.

Przyspieszaj sprawy, gdy czekasz.

Utrzymuj pozytywną postawę.

Miej poczucie humoru.

Bądź wewnętrznie uporządkowany i dbaj o porządek w pracy.

Nie bój się popełniania błędów – strzeż się tylko przed brakiem twórczego myślenia, konstruktywności i właściwej reakcji na te błędy.

Pomagaj osiągać sukces podwładnym.

Słuchaj dwa razy tyle, ile mówisz.

Koncentruj wszystkie swoje możliwości i wysiłki na obecnym zadaniu; nie martw się o następną pracę czy awans.


Cytat z książki: 7 nawyków skutecznego działania - Stephen R. Covey