czwartek, 10 stycznia 2019

Użytkowanie wieczyste

Koniec użytkowania wieczystego. Polacy zostali właścicielami nieruchomości!

Od nowego roku znika pamiątka po PRL, jaką było użytkowanie wieczyste. Osoby posiadające domy lub mieszkania na takich gruntach, staną się wreszcie pełnoprawnymi właścicielami i (współ)właścicielami ziemi. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień, ani za darmo. Opłaty nie znikną, ale będą korzystniejsze niż do tej pory.


Ile formalności czeka nowych właścicieli?
Aby zostać właścicielem gruntu nie trzeba składać żadnych wniosków. W ciągu 12 miesięcy nowi właściciele otrzymają zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Jeżeli dokument jest nam potrzebny szybciej, na wniosek zostanie wydany w ciągu 4 miesięcy lub nawet 30 dni (w przypadku sprzedaży nieruchomości).
Identyczne zaświadczenie zostanie wysłane do Sądu Rejonowego, który dokona wpisu dotyczącego własności do księgi wieczystej. Wpis jest darmowy.

Kto skorzysta z przekształcenia?
Z przekształcenia skorzysta 2,5 mln polskich rodzin. Nowe przepisy dotyczą gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, a więc takich, na których stoją domy jednorodzinne i bloki, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. 
W związku z tym, z przekształcenia skorzystają właściciele domów, bloków, mieszkań i lokali użytkowych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

Ile to będzie kosztować?
Użytkowanie wieczyste wiązało się z koniecznością uiszczania opłaty rocznej. Tą zastąpi opłata za przekształcenie. Nadal będzie uiszczana co roku. Również termin na zapłatę pozostanie bez zmian - do 31 marca każdego roku. Wymagana kwota będzie identyczna z opłatą za użytkowanie wieczyste w dniu przekształcenia. Opłata będzie jednak naliczana tylko przez 20 lat. Można ją także uregulować od razu, w całości. 
Co ważne, w przeciwieństwie do dotychczasowych opłat, ta nie będzie podwyższana według wyceny gruntu. Może ulec zmianie wyłącznie na podstawie wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Kto może skorzystać z bonifikaty?
Dla osób, które z góry opłacą 20 rat przewidziano bonifikaty, które znacznie zmniejszą koszt przekształcenia. Użytkownicy gruntów Skarbu Państwa w 2019 roku otrzymają upust w wysokości 60 proc. W kolejnych latach bonifikata będzie maleć o 10 proc. rocznie. W przypadku gruntów samorządowych bonifikata będzie ustalana przez lokalne władze.

Co jeśli ktoś nie zapłaci?
Jeżeli mimo wszystko nowy właściciel postanowi nie wywiązywać się z zobowiązań, informacja o roszczeniu zapłaty znajdzie się w księdze wieczystej. Zaprzestanie spłat będzie egzekwowane tak samo jak dotychczas, czyli brak spłaty opłaty za użytkowanie wieczyste (egzekucja należności o charakterze cywilnoprawnym).

Materiał zaczerpnięty z Super Expressu, wydanie z 4 stycznia 2019

Do tej pory właściciele byli właścicielami, ale tak jakby nie do końca. Nie wiadomo co by się stało jakby użytkowanie wieczyste - określone zazwyczaj na 99 lat - minęło.
1 stycznia 2019 roku 2,5 mln polskich rodzin, użytkowników wieczystych gruntów pod swoimi mieszkaniami i domami, stanie się w pełni właścicielami. I gruntów i mieszkań. Wszystko po uiszczeniu opłat (opisanych powyżej).

Jeżeli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, polub go proszę i udostępnij swoim znajomym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz